Over Dori Koenen

Ieder kind heeft het recht om gehoord te worden, dat is mijn drive voor dit werk. Als een kind gehoord wordt, zal het ‘later’, als ouder, ook in staat zijn om te horen. Aangestuurd door een beetje idealisme, streef ik naar een cultuur waarin aandacht is voor elkaar. Een goede beroepskracht kan hier aan bijdragen door in de eerste plaats zelf goed te luisteren naar ouder en kind. En ik? Na jaren als jeugdzorgwerker van ouders en kinderen te hebben geleerd, heb ik de masterstudie Begeleidingskunde in 2013 afgerond. Ik ben inzetbaar binnen alle lagen van een organisatie, individueel en in teams.

Mijn werkwijze typeert zich door te werken vanuit de actuele situatie. Het verhaal is leidend en ik werk daar luisterend, vragend en verdiepend mee. Dit houdt onder andere in dat ik inspeel op wat ik opmerk tijdens ons contact en dit in verband breng met de vraag. Het is mijn ervaring dat we zo snel tot de kern komen.

Coaching

Vraag je je af of je nog op het goede spoor zit? Wil je dit werk nog wel doen? Soms lukt het even niet meer om werk en privé te combineren. Of het lukt niet om alle klussen op tijd gedaan te hebben, je bent vaak moe en aan het einde van de dag heb je het gevoel dat je niets gedaan hebt. Overzie je het niet meer en is er chaos in je hoofd? Tijdens het coachtraject ontwarren we de chaos, gaan op zoek naar de mogelijke antwoorden op de juiste vragen. Waar je in het begin nog dacht dat het allemaal vastliep, zul je tijdens of aan het einde van het traject weer keuzemogelijkheden vinden en zelf kunnen kiezen hoe verder te gaan.

Gezinshuiscoaching

Er komt heel wat bij kijken om een gezinshuis te kunnen ‘runnen’. Je bent in de eerste plaats ouder en neemt de opvoeding van de kinderen op je. Daarnaast ben je de jeugdzorgprofessional die contacten onderhoudt met de (biologische) familie, de plaatsende instanties en eventueel de jeugdbescherming. En tot slot ben je ook nog ondernemer binnen een franchiseorganisatie of ondernemend binnen een zorginstelling.

Sinds 2014 ben ik gezinshuiscoach. Hierin komen mijn jarenlange ervaring vanuit de beroepspraktijk, coachvaardigheden en onlangs verworven kennis en registratie als supervisor bij elkaar. Het begeleidingsaanbod is gevarieerd en gericht op het terrein waarop je coaching nodig hebt.

Ben je geïnteresseerd in het ‘Coach-aanbod 2018 – 2019, speciaal voor Gezinshuizen’, vul dan onderstaand contactformulier in.

Supervisie

Je wilt beter worden in je vak en je eigen identiteit als professional verkennen? Tijdens het supervisietraject van 10 zittingen leer je van je eigen ervaringen door ze schriftelijk in te brengen, te bespreken en de nieuwe inzichten te beschrijven. Jij bepaalt waar het over moet gaan en wat er te onderzoeken valt. Samen bepalen we tijdens de bijeenkomsten hóe we dat gaan onderzoeken. Supervisie is een ontdekkingsreis; we weten niet waar we uit zullen komen en wat jou uiteindelijk het meest brengt. Het heeft altijd een verrassing in petto!

Teambegeleiding

De kracht en de moeite van een team zitten hem in de verschillen. Een goed team profiteert optimaal van ieders specifieke kennis, ervaring en inbreng. Echter, wanneer de samenwerking niet loopt functioneert het team niet meer en kan er zelfs verzet ontstaan.

De belangrijke vraag om te stellen is: “Wat brengt ons samen, wat is onze gezamenlijkheid?”. Zodra de waarde van de samenwerking beseft wordt, kunnen de fricties besproken worden.

Nóg beter werkt het als er structureel gewerkt wordt aan beroepsontwikkeling in teamverband, met aandacht voor de individuele teamleden en de gezamenlijke prestatie. Hiermee worden veel problemen voorkomen en kan de focus op progressie gericht blijven.

Training

Wil je jouw medewerkers trainen in het voeren van ‘moeilijke’ gesprekken? Of ervoor zorgen dat jouw klanten zich gehoord voelen vanaf het eerste moment dat ze contact opnemen?

Wat de organisatie ook wenst te bereiken; er wordt altijd een training op maat samengesteld. Daartoe worden alle betrokkenen gehoord, zowel de beleidsbepalers als managers, coördinatoren, gedragswetenschappers en uitvoerenden. De training moet iets opleveren en het vervolg moet borging vinden in de bestaande structuren.

Het programma van een training heeft altijd de volgende kenmerken: doelgericht, aandacht voor de deelnemer in het hier en nu, en variatie.

Recente projecten

Lees hieronder de verhalen van een aantal opdrachtgevers en jeugdzorgprofessionals.

Dori Koenen Coaching

Kennismaken met koffie?

CONTACT

Dori Koenen coaching
Ieder kind heeft het recht om gehoord te worden, dat is mijn drive voor dit werk. Een goede beroepskracht kan hier aan bijdragen door in de eerste plaats zelf goed te luisteren naar ouder en kind. Mijn werkwijze typeert zich door te werken vanuit de actuele situatie. Het verhaal is leidend en ik werk daar luisterend, vragend en verdiepend mee.

Contactgegevens
Dori Koenen coaching
Beverveen 309
3205 AD Spijkenisse

Tel: 06 22 65 64 21
E-mail: dori@koenen.nl
LinkedIn Dori Koenen coaching