Over Dori Koenen

Als een kind gehoord wordt, zal het ‘later’, als volwassene, ook in staat zijn om te horen. Een omgeving waarin aandacht is voor elkaar, is een omgeving waarin kind, ouder en jeugdzorgwerker ruimte hebben voor optimale ontplooiing. Door aandacht te hebben voor kinderen, ouders en beroepskrachten geloof ik bij te dragen aan ieders welzijn en ontwikkeling.

Na 20 jaar ervaring als jeugdzorgwerker, en daarin veel te hebben geleerd van ouders, kinderen en collega’s, ben ik in 2001 overgestapt naar het begeleiden en trainen van professionals. Studies als Oplossingsgerichte Coaching, Video Interactie Begeleiding, supervisiekunde en de Master Begeleidingskunde, hebben me verder geholpen bij het ontwikkelen van een eigen aanpak en coachstijl.

Mijn werkwijze typeert zich door te werken vanuit de actuele situatie. Het verhaal is leidend en ik werk daar luisterend, vragend en verdiepend mee. Dit houdt onder andere in dat ik inspeel op wat ik opmerk tijdens ons contact en dit in verband breng met de vraag. Het is mijn ervaring dat we zo snel tot de kern komen.

Wil jij een betere professional worden? Laten we het erover hebben!

Coaching

Je bent gezinscoach of anderszins jeugdzorgprofessional en je komt er niet meer uit? Vraag je je af of je nog op het goede spoor zit? Lukt het even niet meer om werk en privé te combineren, om alle klussen op tijd gedaan te krijgen? Of ben je vaak moe en heb je aan het einde van de dag het idee dat je niets gedaan hebt? Is er chaos in je hoofd? Tijdens het coachtraject ontwarren we de chaos, gaan op zoek naar de mogelijke antwoorden op de juiste vragen. Waar je in het begin nog dacht dat het allemaal vastliep, zul je tijdens of aan het einde van het traject weer keuzemogelijkheden vinden en zelf kunnen kiezen hoe verder te gaan.

Je bent leidinggevende en je schat in dat je medewerker gebaat is bij extra begeleiding? Gun je je medewerker extra aandacht bij haar/zijn professionele ontwikkeling? Of is direct ondersteuning gewenst om te trachten uitval van de medewerker te voorkomen? Laten we het erover hebben!

Digitale coaching

In deze roerige tijden waarin vrijwel niets is zoals normaal, is het fijn dat coaching doorgang kan vinden. Ik ben gecertificeerd eCoach, wat inhoudt dat ik speciaal getraind ben in het geven van digitale coaching.

Digitale coaching is in te zetten op een manier die past bij jou. Je hebt geen reistijd en het is flexibel in middel en tijd. Digitale coaching vindt plaats in een beveiligde digitale omgeving en interventies en opdrachten kunnen via die versleutelde verbinding op jouw eigen moment verstuurd en ingezonden worden. Zo heb je tijd om in je eigen tempo en op je eigen moment tot perspectief te komen. Daarnaast bepaal je zelf wanneer, hoe lang en hoe vaak een sessie plaatsvindt en op welke manier.

Gezinshuiscoaching

Er komt heel wat bij kijken om een gezinshuis te ‘runnen’. Je bent in de eerste plaats ouder en neemt de opvoeding van de kinderen op je. Daarnaast ben je de jeugdzorgprofessional die contacten onderhoudt met de (biologische) familie, de plaatsende instanties en eventueel de jeugdbescherming. En tot slot ben je ook nog ondernemer. Hoe lukt je dit allemaal?

Sinds 2014 ben ik gezinshuiscoach, en in dit begeleidingsaanbod worden mijn ervaringen als gezinshuiscoach gecombineerd met die van geregistreerd supervisor. Tevens ontwikkelt deze coachvorm zich tot een specialisme binnen het Netwerk GezinshuisCoaching en het is een voorrecht daar aan te mogen bijdragen.

Het begeleidingsaanbod is gevarieerd en gericht op wat goed is voor het gezinshuis. Mocht een verklaring voor de SKJ gewenst zijn, dan is dat mogelijk. Behalve coaching, worden ook losse sessies aangeboden.

Voor meer informatie over het complete aanbod kun je mij altijd bellen, mailen of het contactformulier invullen, en dan hebben we het erover!

Supervisie

Je wilt beter worden in je vak en je eigen identiteit als professional verkennen? Tijdens het supervisietraject van 10 zittingen leer je van je eigen ervaringen door ze (schriftelijk) in te brengen, te bespreken en op de nieuwe inzichten te reflecteren en ze te beschrijven.

Jij bepaalt waar het over moet gaan en wat er te onderzoeken valt. Samen bepalen we tijdens de bijeenkomsten hóe we dat gaan onderzoeken. Supervisie is een ontdekkingsreis; we weten niet waar we uit zullen komen en wat jou uiteindelijk het meest brengt. Het heeft altijd een verrassing in petto!

Als supervisor ben ik bij de LVSC geregistreerd onder nummer KOE011-S.

Zin in? Laten we het erover hebben!

Stress- en Burnout-coaching

Het sluipt erin en op een gegeven moment merk je dat je nooit stopt, dat je altijd bezig bent, en het allemaal toch niet af krijgt. Hoe frustrerend en vermoeiend!
Of nog erger, opeens overvalt je een enorm zwaar gevoel van machteloosheid. Je kunt niet anders dan huilen, logisch denken lijkt onmogelijk en je bent het overzicht helemaal kwijt.
Gelukkig is er veel bekend over stress, overspannenheid en burn-out. Tijdens een begeleidingstraject gaan we samen door een stappenplan om te ontdekken hoe je weer energie opdoet en de regie over je denken en doen terugkrijgt. Je onderzoekt je eigen signalen, herkent je ingesleten patronen en oefent in anders reageren. Als het maar enigszins mogelijk is, blijf je (enkele uren) aan het werk.

Training

Wil je jouw medewerkers trainen in het voeren van ‘moeilijke’ gesprekken? Of ervoor zorgen dat jouw klanten zich gehoord voelen vanaf het eerste moment dat ze contact opnemen?

Wat de organisatie ook wenst te bereiken; er wordt altijd een training op maat samengesteld. Daartoe worden de betrokkenen gehoord, zowel de beleidsbepalers als managers, coördinatoren, gedragswetenschappers en uitvoerenden. De training moet iets opleveren en het vervolg moet borging vinden in de bestaande structuren.

Het programma van een training heeft de volgende kenmerken: doelgericht, aandacht voor de deelnemer in het hier en nu, en variatie.

Workshops

Wil je profiteren van specifieke methoden voor het werken met opstellingen, het onderzoeken van je genogram, het verkennen van je toekomst of het verdiepend reflecteren? Volg dan één van de 2 uur durende workshops!

De inzet van deze methoden is in de langdurige gezinshuiscoaching inbegrepen, maar kan nu ook afzonderlijk aangevraagd worden. Jouw persoonlijke situatie, in werk en privé, zullen het uitgangspunt vormen, waardoor je met nieuwe inzichten en wellicht ook voornemens weer aan het werk zult gaan. 😊

Ervaringen

Lees hieronder de ervaringen van opdrachtgevers en jeugdzorgprofessionals.

“Dori is een geweldige coach die je stimuleert de beste versie van jezelf te zijn. Ik ben een sterkere hulpverlener geworden die nu meer tools heeft om andere te kunnen helpen. Ik zou elke hulpverlener/persoon aanraden om coaching te nemen bij haar, want het is ontzettend waardevol!”

Thalia V.

Medewerker bij Veilig Thuis Utrecht

Suzanne Baan

Trajectbegeleider Zorg en Onderwijscentrum bij Timon jeugd- en (jong)volwassenenzorg

“Ik heb bewondering voor Dori haar kunst om me mijn gedachten, gevoelens en handelen op een andere andere manier te laten bekijken of te laten zijn zoals ze zijn. Dit heeft mij lucht gegeven en nieuwe energie! Mooi dat Dori zo met mensen in contact kan staan! “

Samiati Lonnee

Ambulant hulpverlener, Stg. Jeugdformaat

“Dori is een coach die onverbloemd constateert. Voor mij betekende dit dat zij dingen die ze waarnam ter sprake bracht, waardoor ik hier aandacht aan kon besteden en daarmee creëerde zij steeds ruimte om mijn eigen weg van ontwikkeling te vervolgen. Dori is eerlijk en oprecht, waardoor ik mij serieus genomen voelde. Dori is een coach die mij als mens heeft gezien.”

Maria Wolters

Pleegzorgbegeleider bij Enver

Dori Koenen coaching

Kennismaken?

CONTACT

  Gezinshuis coaching

Dori Koenen coaching
Beverveen 309
3205 AD Spijkenisse

Tel: 06 22 65 64 21
E-mail: dori@koenen.nl
LinkedIn Dori Koenen coaching

KvK: 24432586
BTW: NL001440140B50
LVSC registratie
Registercoach: KOE011-RC H
Supervisor: KOE011-S