SKJ registratie verlengen

Na 5 jaar ingeschreven te hebben gestaan als jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), moet je je SKJ registratie verlengen. Om je goed op weg te helpen lees je in dit artikel daarom alles over hoe jij je herregistratie kan regelen als jeugd- en gezinsprofessional.

 

Verschillende herregistratie-eisen

In totaal bestaat het verlengen van je SKJ registratie uit 3 onderdelen. Er zijn herregistratie-eisen op het gebied van zelfreflectie, deskundigheid en uiteraard werkervaring. Daarnaast kunnen we je ook vragen om een EVC-traject te laten zien, waarin je de benodigde competenties aantoont. Deze competenties zijn dan het bewijs dat je bekwaam bent om te werken als geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional.

 

Wat is EVC?

EVC is een afkorting voor “Erkenning van eerder Verworven Competenties”. De ervaringen die je opdoet op je werk, je studie maar ook in je privéleven worden getoetst aan de hand van het EVC-traject. Als je vaardigheden met een voldoende zijn beoordeelt worden deze officieel erkend en opgenomen in je EVC ervaringscertificaat. Kort gezegd maakt een EVC-traject jouw kennis en kunde inzichtelijk.

Een EVC ervaringscertificaat komt van pas bij het starten van een nieuwe studie, of bij een sollicitatiegesprek. Je kan dan duidelijk laten zien over welke competenties je beschikt. Zo kan je de mogelijkheid krijgen om bepaalde onderdelen van een studie over te kunnen slaan, of bij een werkgever in dienst te treden terwijl je misschien niet over het gevraagde diploma beschikt.

 

Voorwaarden Werkervaring

Om je SKJ registratie te verlengen moet je betreft je werkervaring aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je in de periode tot het verlengen van je registratie minimaal gemiddeld 16 uur per week op HBO-niveau hebben gewerkt in het sociaal werk of in het primaire proces.

Daarvan moet je gemiddeld 8 uur per week werken als jeugd- en gezinsprofessional, waarbij je ook persoonlijk contact moet hebben met jeugdigen en gezinnen. Aan persoonlijk contact zit geen verplichting van 8 uur verbonden. Zo lang je maar kan aantonen dat je hierin werkzaam bent geweest.

Tot slot moet je een takenpakket hebben die officieel alleen door een geregistreerd professional uitgevoerd kan worden. De regels die hiervoor gelden zijn opgenomen in het kwaliteitskader Jeugd van het SKJ.

 

Te weinig werkervaring?

Ben je tijdelijk werkloos geweest? Of ben je om andere redenen niet werkzaam geweest als jeugd- en gezinsprofessional? Dan kan het zo zijn dat je niet voldoende werkervaring hebt opgedaan de afgelopen 5 jaar om in aanmerking te komen om je SKJ registratie te verlengen. Heb je wel 60 uur scholing aan deskundigheidsbevordering gehad? Dan is het mogelijk om via het volgen van een aanvullend programma alsnog in aanmerking te komen voor herregistratie. Meer informatie hierover vind je in dit artikel: Compensatieregeling voor onvoldoende werkervaring.

 

Deskundigheid

Voor het onderdeel deskundigheid moet je in totaal 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering hebben gevolgd. Omdat je je eens in de 5 jaar opnieuw moet registreren, komt dat neer op 12 uur per jaar aan deskundigheidsbevordering. Deze bevordering houdt in dat je bijscholing, trainingen en cursussen volgt die voldoen aan de door SKJ bepaalde voorwaarden.

Het is ook een mogelijkheid om scholing te volgen via NIP/NVO. De toegestane opleidingen hiervoor zijn te vinden in de scholingsagenda van SKJ.

Formeel en informeel leren

De deskundigheidsbevordering bestaat uit twee onderdelen. Het formeel en informeel leren. Je dient 40 uur formeel te leren en 20 uur informeel te leren, om zo aan de 60 uur te voldoen. Onder formeel leren verstaan we scholing, trainingen, cursussen en studiedagen. Deze zijn altijd van te voren geaccrediteerd. In sommige gevallen zijn informeel leren activiteiten ook van te voren geaccrediteerd, maar doorgaans niet. Het doel van informeel leren is dan ook dat je vrijgelaten wordt in wat je wilt leren in jouw vakgebied. Je dient je certificaten dan in onder ‘eigen inbreng’ in ‘Mijn SKJ’, zodat deze dan later kan worden geaccrediteerd. Op deze manier voldoe je aan het onderdeel deskundigheid om je SKJ registratie te verlengen.

 

Reflectie

Ook aan het onderdeel reflectie moet je 60 uur besteden in 5 jaar. Het is een aanrader om gemiddeld eens in de 2 maanden een reflectiebijeenkomst bij te wonen van 2 uur. Op deze manier kom je dan op een gemakkelijke manier aan de vereiste uren voor het verlengen van je SKJ registratie. Alle informatie die je nodig hebt voor de reflectie staat op deze pagina.

 

SKJ Registratie verlengen en geen HBO-diploma?

Wanneer je een MBO-diploma, of geen diploma en minder dan een jaar werkervaring hebt, en je je geregistreerd hebt via de overgangsregeling, dan komt het onderdeel deskundigheid voor jou te vervallen en dien je een EVC-traject of een HBO-diploma Pedogiek of Social Work met profiel Jeugd te behalen. Kort gezegd heb je dan drie opties. Je volgt een EVC-traject op profiel jeugd- en gezinsprofessionals, volgt een EVC-traject op opleidingsniveau of behaald een HBO-opleiding.

EVC-traject met profiel Jeugd- en gezinsprofessionals

Zoals eerder besproken bewijs je aan de hand van het EVC-traject je competenties. In dit geval doe je dat voor het profiel Jeugd- en gezinsprofessionals. Er wordt dan getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt om het werk dat van je verwacht wordt te kunnen uitvoeren.

Wanneer je het EVC-traject succesvol afsluit, krijg je een certificaat dat kan worden omgezet naar een vakbekwaamheidsbewijs HBO jeugd- en gezinsprofessional. Deze kan je dan registreren waardoor het voor jou mogelijk word om je SKJ registratie te verlengen.

Als je het EVC-traject niet succesvol afsluit, dan betekent dit dat je meerdere stappen moet ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering. Ook kan je ervoor kiezen om activiteiten te ondernemen om je te kunnen ontwikkelen op je werk. Een EVC-uitvoerder zal je in dit geval advies geven over welke opties het beste aansluiten op jouw situatie. Op deze manier wordt je goed op weg geholpen om in de toekomst het EVC-traject wel te kunnen behalen.

EVC-traject op opleidingsniveau

Ook kan je een EVC-traject volgen op opleidingsniveau om je SKJ registratie te verlengen. Dit traject lijkt veel op het hierboven besproken traject. Het verschil is dat je getoetst wordt op competenties voor de HBO-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Wanneer je dit ervaringscertificaat haalt, staat dit dus gelijk aan de eisen voor de studie. Je kan jouw behaalde certificaat dan voorleggen bij een examencommissie van de hogeschool, die deze dan beoordeelt. Wanner je certificaat wordt erkent kan dit worden omgezet naar een diploma, wat je in staat stelt om je SKJ registratie te verlengen in de kamer jeugd- en gezinsprofessional.

HBO-opleiding behalen

Als laatste optie kan je ook een erkende HBO-opleiding Social Work, of Pedagogiek met het profiel Jeugd volgen.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Tot slot heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig (VOG). Deze mag nooit ouder zijn dan 5 jaar. Als je VOG ouder is dan 5 jaar, of als je er nog geen een hebt, dien je een nieuwe aan te vragen voordat je je SKJ registratie kan verlengen. Hoe je dat doet lees je op deze pagina.

 

Periode SKJ registratie verlengen verlopen?

Tot een half jaar van te voren krijg je op verschillende momenten een bericht over je voortgang en welke zaken je nog dient in te leveren voordat je SKJ registratie kan verlengen. Als je na het verlopen van de uiterste herregistratiedatum nog niet hebt voldaan aan de eisen, sta je niet meer geregistreerd. Dit is zowel openbaar voor het SKJ, als je werkgever.

Je hoeft niet bang te zijn dat je dossier meteen wordt verwijdert. Het SKJ bewaart je gegevens namelijk nog 6 weken zodat je alsnog een verzoek tot herregistratie kan indienen. Bij deze indiening dient dan wel een goede onderbouwing mee geleverd te worden van de reden tot het te laat indienen van je SKJ registratie. Als je je reden voldoende hebt onderbouwd krijg je van de commissie een voorstel met op maat gemaakte condities om je SKJ registratie alsnog te kunnen voortzetten. Indienen van een verzoek doe je per e-mail (herregistraties@skjeugd.nl) aan de commissie registraties van het SKJ.

 

SKJ registratie verlengen in een notendop

Zoals je hebt kunnen lezen moet je voldoen aan een minimum aantal van 16 uur aan werkervaring per week, 60 uur besteden aan deskundigheidsbevordering en 60 uur besteden aan reflectie. Dit ziet er in eerste instantie uit als een hoop werk. Maar bedenk dat je hier 5 jaar de tijd voor krijgt om aan deze eisen te voldoen. Als je je taken goed verspreid over deze periode, dan besteed je gemiddeld maar 2 uur per maand aan je portfolio. Zo word jouw SKJ registratie verlengen een fluitje van een cent!

Als je nog geen erkent HBO-Diploma Social Work of Pedagogiek met profiel Jeugd hebt gehaald, dan dien je in plaats van deskundigheidsbevordering een EVC-traject te doen, of alsnog een HBO-opleiding te behalen. Dat betekent dat je het in de 5 jaar durende periode wat drukker zal krijgen om je SKJ registratie te verlengen. Maar zelfs dan bied het SKJ, en je werkgever, voldoende ondersteuning om je in dit proces te begeleiden.

Heb je nog vragen over verlengen van een SKJ registratie? Neem dan Contact met mij op. Ik help je graag verder.

  Gezinshuis coaching

Dori Koenen coaching
Beverveen 309
3205 AD Spijkenisse

Tel: 06 22 65 64 21
E-mail: dori@koenen.nl
LinkedIn Dori Koenen coaching

KvK: 24432586
BTW: NL001440140B50
LVSC registratie
Registercoach: KOE011-RC H
Supervisor: KOE011-S