Van haar directeur kreeg Merel, programma manager bij Young Impact, een coachingstraject cadeau. Een vriendin zei tegen haar; “Dan moet je bij Dori zijn.” Zo gezegd, zo gedaan. “Ik ging naar Dori met de vraag hoe ik mij verhoud tot mijn collega’s op een manier dat ik mij gelukkig blijf voelen.”

Welke positionering neem je aan ten opzichte van anderen?

Samen met Dori bekeek Merel hoe ze naar zichzelf en naar anderen kijkt. Door daar inzicht in te creëren, wordt het makkelijker om erop te reageren. “Direct de eerste keer dat ik haar zag, raakte zij me door me bewust te maken van mijn aandeel in gesprekken en hoe ik mij positioneer ten opzichte van anderen. Dat inspireerde mij en maakte mij zodanig bewust, dat ik er direct mee aan de slag kon.” vertelt Merel.

“Dori is heel goed in het direct benoemen van wat zij ziet en merkt aan een ander. Dat deed ze vanaf moment één. Ze windt er geen doekjes om en dat maakt dat je zelf ook direct in beweging komt. Dat vind ik heel mooi en had ik ook nodig.”

Gerichter werken in het team

Dori liet Merel inzien hoe ze gerichter kon werken door gebruik te maken van een zandbak waarin zij haar collega’s moest positioneren. “Dat was een hele mooi bewustwording. Het leerde me dat het vaak niet aan mij ligt, maar net zo goed aan de houding die anderen aannemen ten opzichte van mij. Daardoor wist ik dat dingen soms niet te veranderen zijn, maar besef ik me wel beter waar ze vandaan komen en hoe ik daarop kan acteren.”

Rust en overzicht

Hoe Merel de resultaten van haar coachingstraject met Dori omschrijft? “Het geeft me heel veel rust en overzicht. Ik sta dichter bij mezelf en ben zelfverzekerder. Daardoor sta ik veel sterker in het team en spreek ik dingen nog meer uit dan ik al deed. Voor de coaching raakten opmerkingen mij veel persoonlijker, nu ben ik me ervan bewust waar zo’n opmerking vandaan komt waardoor ik er beter mee kan omgaan.”

Als voorbeeld noemt ze een vroegere directeur, met wiens leiderschapsstijl ze moeite had. “Bij hem was ik altijd op zoek naar het maken van verbinding. Ik had niet het gevoel dat ik eigen zeggenschap had. Ik heb nu geleerd beter om te gaan met een dergelijke leiderschapsstijl en om soms ook te bedenken dat mensen en situaties niet te veranderen zijn. En dat ik niet de enige ben die hier tegenaan liep, maar dat anderen in het team hier net zo goed mee worstelden.”

“Ik hoop dat mijn verhaal bijdraagt dat ook mensen die in een meer commerciële omgeving werken, kiezen voor Dori als hun coach. Ik vond het enorm nuttig wat mijn sessies met Dori hebben bijgedragen aan mijn werkgeluk.”