Mieke en Robert – Gezinshuis LeMaMa

Nut en noodzaak van GezinshuisCoaching

Aanleiding om te zoeken naar een GezinshuisCoach

“Na 8 jaar pleegzorg te hebben gedaan, hebben we de beslissing genomen om onze passie verder door te zetten in gezinshuisland. Na veel gesprekken en veel lezen kom je er ook achter dat het veel meer inhoudt als alleen maar je huis en hart open stellen voor een kind. Daarin hebben we gelijk vanaf het begin een stevig netwerk om ons heen gebouwd zodat het fundament er staat om een professioneel gezinshuis te worden, en ook te kunnen zijn. En daar hoorde voor ons bij een coach die eerlijk een spiegel kan voorhouden, zodat we onze professionaliteit kunnen vergroten en verdiepen.”

Toelaten van een externe onafhankelijke coach, die meekijkt en -denkt

Mieke en Robert - Gezinshuis LeMaMa coaching

“Leuk! Wij houden van nieuwe contacten maken, dus dat kost niet heel veel moeite. Natuurlijk is het belangrijk om je sterke en zwakke kanten te kunnen benoemen. Daar wordt je niet slechter van, maar het leert je kijken

naar jezelf. Wat voor ons toen en nu nog steeds een eyeopener is, is dat we niet alleen partners van elkaar zijn, maar ook elkaars compagnons, je bent man en vrouw, maar je werkt ook samen. Hoe leuk is dat, maar ook, hoe ingewikkeld is dat soms.”

De verwachting vooraf

“Toen wij er van te voren over hebben nagedacht was het voor ons een pre dat we een klik met de coach zouden hebben, want dan is praten een stuk makkelijker. Zodat je een langdurige relatie met elkaar kunt opbouwen. En zo ook als er zaken spelen, dat bespreekbaar kunnen maken, of eventueel een casus helemaal kunnen uitdiepen op oorzaak en gevolg, inzichten op de manier van handelen, en een diepere kijk hebben op ons gedrag.”

De ervaring na zes ontmoetingen

Robert: “De confrontatie aangaan met jezelf, maakt dat het bijzonder is om jezelf in de spiegel te zien. En ook inzicht krijgen in het gedrag van je partner.
Mieke: Inspirerend om de inzichten die ik opgedaan heb in de sessie, concreet om te zetten in de praktijk. Met voor mij als motto: Zo normaal als mogelijk, zo professioneel als nodig!”

Wat er zoal gebeurt tijdens een begeleiding

“De eerste sessies hebben we stil gestaan bij de vraag wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Maar ook waar komt onze familie vandaan, wie hebben ons gevormd? Welke karakters uit de stamboom komen overheen? Dat heeft inzichten gegeven die we zelf niet hadden bedacht. Dat je soms lijnen kan trekken vanuit je roots.
Daarnaast is het ook geregeld bespreken wat ter tafel komt, en Dori kan dan soms insteken op iets wat ze hoort. Daarbij de vraag stellen waarom vind je dat? En dan komen we in de diepere laag. En bijna alle keren schrikken we van de klok want het is al tijd om af te ronden.☺”

Het effect van GezinshuisCoaching op je werk als beroepsopvoeder

Weet je, in de spiegel durven kijken en naar je eigen gedrag leren kijken is een kunst. Wel leuk en mooi om te doen, en dan ook tot de ontdekking te komen welk effect het heeft op je eigen ik….” (Mieke in een mail, okt. 2020)

Mieke licht toe. “Even beginnen bij het begin, kijken en praten over je eigen handelen valt niet altijd mee. Het gevaar is om je snel aangevallen te voelen, en te ervaren dat je het niet goed doet. De afgelopen jaren heb ik geleerd, dat je niet faalt als je kijkt naar je eigen gedrag, maar dat het uiteindelijk winst oplevert. Je kwetsbaar opstellen, maar ook ermee aan de slag gaan. En daarbij is het waardevol als Dori af en toe over de schutting mee kijkt, en meedenkt, en verdiept en inspireert. En dat je weer tot vernieuwde ontdekkingen en inzichten komt. Wat voor mij op een moment misschien een blinde vlek was, en waar Dori haar licht over laat gaan. En dan gaat het proces in werking…. Voorbeeld: We hadden een gesprek met Dori over onze nieuwe plaatsing van een klein meisje in ons gezinshuis, al genietend en vertellend hoe goed het gaat, maar ook hoe intensief deze plaatsing is, vangt Dori ons avondeten-ritueel op. En daar wil ze even bij stil staan….. ik dacht nog huuhh wat valt daar nu over te zeggen. We hebben met elkaar stil gestaan over de tafelindeling, wie zit waar. En dan het advies van Dori, denk er eens over na om het kleine meisje op een andere, minder dominante plek aan tafel te zetten.
Robert en ik hebben daar over nagedacht en in de middag gelijk een stoelendans gedaan en het advies van Dori omgezet in de praktijk. En nu we er achter staan, zeggen we goede keus geweest. Meer rust aan tafel, en beter de aandacht verdeeld. En dan zeggen ik/wij tevreden: Dankjewel Dori.☺”

Deskundigheidsbevordering

Robert: “De sessies die we doorlopen hebben, heb ik ervaren als intensief maar zeker ook leerzaam. Dori laat je nadenken over je doen en laten, maar ook over je denkwereld. En daarbij probeert de coach stil te staan, bij iedere sessie blijf ik onder de indruk achter. Je krijgt veel meer inzicht in de manier dat je gevormd bent door je verleden, en dat je de wereld door je eigen bril bekijkt. Maar ook dat anderen de wereld door hun eigen bril bekijken. En daar wordt je bewust van gemaakt. Het heeft mij/ons al veel opgeleverd!”

Wat de kinderen merken

“Wij spreken er als (gezinshuis) ouders open en transparant over met de kinderen. Soms bespreken we terloops onze bevindingen van de dag. Zo mogen ze ook meekijken welk proces hun ouders doormaken. Zeker met het bovenstaande concrete voorbeeld hebben we uiteraard onze tafelverandering onderbouwd door de kinderen te vertellen dat we met iemand erover gesproken hebben en de nieuwe indeling gaan proberen. En daar mogen de kinderen ook iets van vinden!
Soms moet je even helemaal terug naar de basis, waarom zijn we gezinshuis geworden, voor ons staat als een paal boven water: OMDAT IEDER KIND TELT!

“Handen van ons als ouders, en van onze onmisbare kinderen, waar ons gezinshuis naar vernoemd is (van ieder kind de eerste 2 letters).

Samen staan we sterk!”

Mieke en Robert Voorwinden