Jaco – training casusregie (Pameijer)

Jaco - Training Casusregie

Als onderdeel van het Jeugdondersteuningsteam (JOT) Nissewaard heeft ook Jaco de afgelopen jaren de ontwikkeling binnen de jeugdzorg meegemaakt. De preventieve hulp binnen de gemeente wordt steeds verder uitgebouwd en lichte opvoedvragen worden daar opgepakt. Bij de moeilijkere vraagstukken komt het JOT kijken, waarbij door de complexiteit van veel casussen, er meerdere hulpverleners betrokken zijn. De jeugdzorgprofessionals moeten daardoor vaker de rol van casusregisseur op zich nemen.

Hoe pak je de rol van casusregisseur op?

‘’Een ontwikkeling in ons takenpakket is dat we de rol van casusregisseur moeten pakken. Het is nog niet altijd voor alle betrokken partijen duidelijk, zoals mensen van school of specialistische hulp, dat als wij erbij betrokken worden, de leiding naar de casusregisseur gaat”, aldus Jaco.

Tijdens de training Casusregie van Dori wordt er daarom ingegaan op de rol van casusregisseur en hoe je die oppakt. “Met behulp van een zandbak en poppetjes werd ons door Dori gevraagd om een recente casus uit te beelden. Waar sta jij als casusregisseur?” Jaco geeft aan dat het door het neerzetten van de figuurtjes heel concreet wordt. “Eigenlijk komt de kern van een bepaald probleem echt naar boven, in mijn ervaring veel meer dan bij eerdere trainingen. Je merkt waar jij staat binnen de casus; ook in je contact met de ouder en het gezin.”

Het visualiseren van je casus als casusregisseur

Het visualiseren van een situatie binnen een casus vindt Jaco enorm waardevol. “Er gebeurt in een casus vaak ongelooflijk veel. Vaak gebeurt er ook iets met jou, je rol en soms ook op persoonlijk vlak. Zie dat maar eens allemaal te registreren en op een rijtje te zetten. Door het visueel te maken en de situatie na te bootsen en te structureren middels de poppetjes blijft het veel langer op je netvlies staan is mijn ervaring. Zo kan ik makkelijker een bepaalde situatie herkennen door terug te denken aan de opstelling en voor mezelf bedenken: ‘wat is hier nu gaande?’”

Vaak tekende Jaco al met kinderen om bepaalde situaties te verhelderen, maar sinds de training casusregie van Dori gebruikt hij zelf ook het idee van de zandbak met figuren. “Met een gepest jongetje, bijvoorbeeld, ben ik bezig met een training over zijn emoties. Soms heb ik mijn twijfels over of hij zaken echt oppikt of dat hij sociaal wenselijk gedrag vertoont. Een tussenstap was in dit geval de zandbak: hij zette zelf de figuurtjes neer om een bepaalde situatie die zich op school had voorgedaan, te visualiseren. Je merkt dat zo’n kind op deze manier al heel snel in het verhaal komt en dat je er wel bij zit, maar dat hij voornamelijk met zichzelf bezig is. Als jeugdzorgprofessional ben je op dat moment eigenlijk een toeschouwer. Het verhaal speelt zich opnieuw af. Het werd me hierdoor onder andere duidelijk dat ik met de training soms iets te snel voor hem ga, hoe hij zich concreet opstelt in lastige situaties en dat er onzekerheid in het spel is.”

De casusregie training van Dori helpt Jaco dus op verschillende vlakken; om zelf situaties en casussen te analyseren, maar ook daadwerkelijk in zijn werk met de kinderen. “Het is een training die nog een tijd blijft doorwerken in je hoofd. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: ga het gewoon eens proberen, het kan je zoveel opleveren. Eén keer in de zandbak uitzetten, kan duidelijk maken waar iemand mee zit.”