Training

Dori Koenen Training

De laatste jaren zijn er binnen de jeugdzorg de nodige veranderingen doorgevoerd. De invoering van de resultaatbekostiging is daar een belangrijke van, die meteen ook een grote impact heeft (gehad) op de manier waarop jeugdzorgprofessionals werken. Om deze overgang goed te begeleiden en jeugdzorgprofessionals goed voor te bereiden, heeft Ellen van de Gemeente Nissewaard samen met Dori Koenen coaching een trainingsprogramma samengesteld. Deze hebben ze net voor de 5e keer gegeven.

Trainingsprogramma resultaatbekostiging jeugdzorg

Als Regisseur Regionale Voorzieningen houdt Ellen zich dagelijks bezig met de inkoop van specialistische jeugdhulp. “Ik dacht direct aan Dori, zij werkt met onze wijkteams en de professionalisering hiervan. Ze kent de mensen en heeft zelf in de jeugdzorg gewerkt, dus ik kon me geen geschikter persoon voor de training voorstellen dan zij.”

Samen met Dori stelde ze een trainingsplan op voor de medewerkers die in aanraking komen met de nieuwe werkwijze. “Het leuke van Dori is dat ze altijd doorvraagt. Wat betekent deze verandering nou precies en hoe kunnen we dat samen goed overbrengen? Daardoor is het echt ONS programma geworden, waar we beiden volledig achter staan.” In de training vertelt Ellen over de veranderingen, waarom deze worden doorgevoerd en wat dit betekent voor de jeugdzorgprofessional. Dori gaat vervolgens aan de slag met een interactieve training in de nieuwe werkwijze.”

De jeugdzorgprofessional als casusregisseur

Aangezien de verandering van de jeugdzorgprofessional vraagt dat deze zich meer als casusregisseur opstelt, in plaats van kant-en-klare producten (met bekende prijs) aan te kunnen bieden, vergt dit een andere houding van de professional.

“De training is toegespitst op de verschillende groepen die we trainen. Het goede aan Dori vind ik dat zij super flexibel is. Als ze merkt dat de groep een iets andere aanpak nodig heeft, of bijvoorbeeld aan het indutten is, switcht ze van werkvorm waardoor iedereen weer enthousiast is. Haar uitgangspunt is altijd: hoe houd ik de interactie met de mensen zodat ze blijven meedenken en niet inzakken. Dat vind ik echt heel knap van haar.” Als voorbeeld noemt ze een opdracht uit een recente trainingsgroep, waarbij ze mensen naar buiten liet gaan om foto’s te maken van een situatie die voor hen de nieuwe rol als casusregisseur typeert. “Het gaf de ingedutte groep direct hun energie terug, én leverde interessante gesprekken en inzichten op.”

Evaluatie en vervolgtraining

Dat de training van Dori en Ellen gewaardeerd wordt, is te merken aan de evaluaties die Ellen ontvangt. “Onze jeugdzorgprofessionals geven de training zonder uitzondering goede cijfers. Mensen vertellen me dat ze nu eindelijk begrijpen waar het over gaat, en hebben het gevoel dat ze startklaar zijn om ermee te gaan werken.”

Er gaat dan ook zeker een vervolg komen. “Voor een volgende training zitten we nu te denken aan een ‘besteltraining’. Hierbij helpen we mensen bij hun nieuwe rol als casusregisseur en het begeleiden van hun cliënten naar hun persoonlijke (eind)doelen.”

Dit is een specifiek voorbeeld van een op maat gemaakte training. Iedere training bij Dori Koenen coaching wordt samengesteld op basis van specifieke wensen, doelstellingen en situaties.